By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

PODRÓŻ PACJENTA

An iPad, a notebook and a pen

1. PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KONSULTACJI

Istotne jest, aby przed planowanym zabiegiem odbyć konsultację lekarską z doświadczonym lekarzem medycyny estetycznej.
CZYTAJ  WIĘCEJ
A stethoscope and a skincare product

2. PIERWSZA KONSULTACJA

Podczas pierwszej konsultacji lekarz udzieli Ci szczegółowych wyjaśnień na temat najbardziej odpowiednich dla Ciebie zabiegów z użyciem wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego. Jest to również okazja na rozwianie wszelkich obaw i wątpliwości oraz na podjęcie świadomej decyzji. (33,34)
CZYTAJ  WIĘCEJ
Skincare products and a syringe

3. PRZED INIEKCJĄ

Przed rozpoczęciem zabiegu konieczne będzie podpisanie formularza świadomej zgody na zabieg. (34,35)
CZYTAJ  WIĘCEJ
A filler syringe with its box and a hyaluronic acid drop

4. PODCZAS INIEKCJI

Jeśli zastosowano znieczulenie miejscowe, w momencie gdy zacznie ono działać, lekarz ostrożnie wykona iniekcje. Większość zabiegów można szybko i łatwo wykonać w ciągu około 20 minut. (34,35)
CZYTAJ  WIĘCEJ
A mirror, a cosmetic product and a towel

5. PO INIEKCJI

Efekty zastosowania wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego są widoczne natychmiast, a ryzyko ich wpływu na naturalną ekspresję twarzy jest niewielkie. (6)
CZYTAJ  WIĘCEJ
NEWSLETTER
Sign up to our newsletter to stay up-to-date with our latest news
Subscribe